Lekcje

Lekcje grupowe i indywidualne. Wszystkie poziomy nauczania

Moduł „Klasa 60”

 • 60 godzin lekcyjnych
 • poziom A1, A2, B1
 • zajęcia raz w tygodniu
 • mała grupa ( 3-4 osoby)
 • zajęcia online
 • cena – 1500 zł ( możliwość opłaty ratalnej)

Moduł  „Klasa 45”

 • 45 godzin lekcyjnych
 • poziom B2, C1
 • zajęcia raz w tygodniu
 • mała grupa (3-4 osoby)
 • zajęcia online
 • cena- 1215 zł ( możliwość opłaty ratalnej)

Moduł „Individuel”

 • zajęcia indywidualne
 • 1 godzina lekcyjna – 85 zł
 • pakiet  „20+” – 80 zł /godz.

 

 

A1

Poziom

Osoba na tym poziomie zna podstawowe zwroty dotyczące życia codziennego i potrafi formułować pytania na ten temat. Potrafi uczestniczyć w rozmowie, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, wyraźnie

A2

Poziom

Osoba na tym poziomie potrafi porozumiewać się w prostych i rutynowych sytuacjach komunikacyjnych w zakresie tematów znanych i typowych. Potrafi w prosty sposób mówić o sobie, swoim otoczeniu oraz swoich potrzebach.

B1

Poziom

Osoba na tym poziomie potrafi poradzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą mieć miejsce podczas podróży. Potrafi tworzyć proste i spójne wypowiedzi na interesujące ją tematy. Rozumie główne wątki przekazu dotyczące znanych jej spraw.

B2

Poziom

Osoba na tym poziomie rozumie główne wątki przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi rozmawiać swobodnie z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi wypowiadać się w przejrzysty sposób w szerokim zakresie tematów.

C1

Poziom

Osoba na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, złożonych tekstów, w tym znaczenia ukryte i wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie w kontaktach społecznych i zawodowych. Potrafi formułować jasne, szczegółowe i dobrze skomponowane wypowiedzi.

Preloader