Lekcje

Lekcje grupowe i indywidualne. Wszystkie poziomy nauczania. Zajęcia w formie zdalnej. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

 

A1

Poziom

Osoba na tym poziomie zna podstawowe zwroty dotyczące życia codziennego i potrafi formułować pytania na ten temat. Potrafi uczestniczyć w rozmowie, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, wyraźnie

A2

Poziom

Osoba na tym poziomie potrafi porozumiewać się w prostych i rutynowych sytuacjach komunikacyjnych w zakresie tematów znanych i typowych. Potrafi w prosty sposób mówić o sobie, swoim otoczeniu oraz swoich potrzebach.

B1

Poziom

Osoba na tym poziomie potrafi poradzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą mieć miejsce podczas podróży. Potrafi tworzyć proste i spójne wypowiedzi na interesujące ją tematy. Rozumie główne wątki przekazu dotyczące znanych jej spraw.

B2

Poziom

Osoba na tym poziomie rozumie główne wątki przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi rozmawiać swobodnie z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi wypowiadać się w przejrzysty sposób w szerokim zakresie tematów.

C1

Poziom

Osoba na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, złożonych tekstów, w tym znaczenia ukryte i wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie w kontaktach społecznych i zawodowych. Potrafi formułować jasne, szczegółowe i dobrze skomponowane wypowiedzi.

Preloader