Polityka prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Języka Francuskiego La Classe .

 Dane osobowe słuchaczy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji usługi edukacyjnej, egzaminacyjnej lub tłumaczeniowej. Na podstawie udzielonej zgody, szkoła może również przetwarzać dane osobowe kursantów w celach marketingowych.

 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji usługi edukacyjnej, egzaminacyjnej lub tłumaczeniowej. AF przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko; dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, adres mailowy); data urodzenia; poziom zaawansowania znajomości języka obcego; dane identyfikacyjne firmy, w tym NIP (w przypadku wystawiania faktury).

 Dane osobowe będą przechowywane w La Classe  będą przetwarzane wyłącznie nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 Słuchaczom  i klientom AF przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO

 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z usług La Classe oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej przez kursanta / klienta zostanie podjęta decyzja o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy  i celów prawnie uzasadnionych.

 W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, kursanci i klienci AF mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Preloader